ZORG

helder&klaar heeft een contract met 10 Zeeuwse gemeentes in het kader van de WMO. Met SWVO (Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio) voor Goes, Borsele, Kapelle, Noord_Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Veere en Tholen. Daarnaast heeft helder&klaar ook contracten met Vlissingen en Middelburg.
Voor SWVO neemt helder&klaar deel aan de Fysieke Overlegtafel en het Actieteam e-health en digitalisereing waarbij de mogelijkheden voor digitale alternatieven binnen de WMO worden onderzocht.

Visie en missie helder&klaar

"Iedereen verdient rust, ruimte en overzicht in huis en hoofd."

Iedereen is uniek en elke situatie is uniek. Daarom leveren wij maatwerk.

Onze houding is respectvol en zonder oordeel maar eerlijk.

"Het leven van elke klant een stukje beter maken!"

Ik ben Marije Ruijtenberg, eigenaar van helder&klaar en Professional Organizer. Ik heb een achtergrond in zorg en wetenschap in de richting van zorginnovatie. Door mijn achtergrond hou ik mij graag bezig met het nadenken over hoe we de zorg in Nederland beter en meer duurzaam kunnen maken. Daarom neem ik nu deel aan een actieteam e-health en digitalisering in Zeeland. Ook de inzet van een Professional Organizer van helder&klaar is duurzaam. De inzet is altijd bedoeld om de cliënt  vaardigheden aan te leren dat ze na de periode van zorg weer zelfstandig verder kunnen. 

Mijn specialisaties zijn de begeleiding van mensen met Autisme Spectrum Stoornis en Hoarding problematiek. Mijn speerpunt is om de zorg voor mensen met Hoarding problematiek in Zeeland te verbeteren. Hieronder kunt u hier meer over lezen.

Hoarding

Tijdens het werk in het kader van de WMO bleek dat er weinig kennis en ervaring was in de provincie Zeeland over verzamelproblematiek. Geschat wordt dat 2-5% van de bevolking een Problematische Verzamelaar” is. Dit wordt ook wel extreem of dwangmatig verzamelgedrag genoemd (oftewel hoarding). Deze cijfers zijn gebaseerd op de mensen die in beeld zijn bij instanties. De echte incidentie ligt waarschijnlijk rond de 15%!
Maatschappelijk is er steeds meer aandacht voor dit verzamelgedrag, wat ook te zien is op televisie. De problematiek rond het verzamelen is meestal complex en kent verschillende oorzaken. Kennis en inzicht is dan ook van groot belang om deze doelgroep te kunnen helpen. Samenwerken met verschillende instanties en eventueel familie is noodzakelijk. Een verkeerde benadering van de cliënt en de manier waarop de hulpverlening wordt uitgevoerd verergert de situatie alleen maar op de lange termijn. Cliënten lopen hierdoor psychische schade op. Speerpunt voor helder&klaar is de zorg voor deze groep mensen in Zeeland te verbeteren.
De basis voor goede zorg voor deze groep mensen is educatie en bewustwording onder professionals die met deze mensen in aanraking komen. Om kennis en inzicht te vergroten en de samenwerking te bevorderen, organiseerde helder&klaar en collega's twee maal in 2020 een cursus rondom dit thema in samenwerking met de School voor Organizing. De trainer deze dag was Hilde Verdijk. Zij is een expert op het gebied van hoarding problematiek. Aanwezig waren WMO-consulenten, maatschappelijk werkers, wijkbeheerders van de woningbouwcorporatie, thuisbegeleiders en professional organizers. Het was een leerzame en waardevolle dag. Door de diverse achtergronden konden de deelnemers elkaar goed aanvullen en van elkaar leren. Vanwege de grote interesse en de vele positieve reacties streven wij ernaar om in het najaar van 2021 nog een keer de cursus te organiseren. Wilt u meer lezen over hoarding? Hieronder kunt u de folder downloaden of de informatiefilm bekijken.

Kwaliteit

Helder&klaar onderneemt verschillende activiteiten om de kwaliteit van haar processen te waarborgen en deze continu te verbeteren. We verzamelen daarom ook constant informatie over kwaliteit tijdens alle processen. Hieronder kunt u het kwaliteitsmagazine over 2019 downloaden. 

kwaliteitsmagazine 2020

In dit kwaliteitsmagazine laten we u zien hoe we de kwaliteit bij helder&klaar hebben vormgegeven en wat we hebben gedaan om deze te verbeteren. Het jaar 2019 stond in het teken van groei en ontwikkeling. Ook op het gebied van kwaliteit hebben we stappen gezet. Download het magazine via onderstaande button.

Beroepsvereniging

Een voorwaarde om in het kader van de WMO voor helder&klaar te werken is dat de medewerker aangesloten moet zijn bij beroepsvereniging NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers). Deze vereniging heeft tot doel de kwaliteit en professionaliteit te waarborgen. Om lid te zijn moet de PO aan bepaalde eisen voldoen, zoals het hebben van HBO opleidingsniveau, het volgen van bijscholing en een minimum aantal contacturen met cliënten. Deze eisen sluiten goed aan bij de visie van helder&klaar. Lees meer op de website van de NBPO.

TEAM

Sandra Zwamborn LeefOpgeruimd

Sandra is een all round organizer met 
specialisaties in Hoarding en mensen met een licht verstandelijke beperking.

Anita Stoutjesdijk ZieSo

Anita is een all round organizer met specialisaties op het gebied van  informatie- en prikkelverwerking stoornissen zoals NAH, ASS,  AD(H)D en Hoarding.