© 2015 helder&klaar All rights reserved | algemene voorwaarden | disclaimer
Disclaimer
De informatie op deze site is met grote zorg en aandacht samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig en/of onjuist is. Helder&klaar aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van helder&klaar. Helder&klaar streeft ernaar de site permanent beschikbaar te hebben. Echter aanvaard helder&klaar geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het (tijdelijk) niet  beschikbaar zijn van deze site. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kunt u de algemene voorwaarden lezen.

Copyright

De inhoud van deze site is eigendom van helder&klaar. Alle rechten zijn voorbehouden aan helder&klaar. De informatie die u op deze website aantreft, is derhalve alleen voor persoonlijk gebruik van de lezer en mag niet, in welke vorm dan ook, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden opgenomen in publicaties, databestanden en/of enige andere manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van helder&klaar.
Marije Ruijtenberg - van der Kaap
mail naar     info@helderenklaar.nl
tel:  06 -15128258
hou meer tijd over voor leuke dingen!